Eskilstuna Handeldvapen Förening

       Uppdaterad 2019-02-16 kl. 10:10

                       OBS!
       Magnumtävlingen 17/2 är Inställd pga. tjäle i vallarna
       
       Prel. Klubbtävlingsprogram
       EHeVFs anvisningar för licensansökan
9       08

Onsdagsmästare v.7

EHeVF har onsdagsskjutning 18:30 på Hugelsta
Tävla om att bli "onsdagsmästare"
Tävlingsgrenen väljs på plats
(precision, fält, snabbskjutning eller militärsnabbmatch)


    Organisationsnr. 802494-6322

    Föreningsnr. 03-498

    PlusGironr. 291675-7


  Klubbtävlingen 17/2 är inställd