Eskilstuna Handeldvapen Förening

       Uppdaterad 2019-01-23 kl. 20:31

       EHeVFs anvisningar för licensansökan

9       08

Onsdagsmästare v.4

EHeVF har onsdagsskjutning 18:30 på Hugelsta
Tävla om att bli "onsdagsmästare"
Tävlingsgrenen väljs på plats
(precision, fält, snabbskjutning eller militärsnabbmatch)


    Organisationsnr. 802494-6322

    Föreningsnr. 03-498

    PlusGironr. 291675-7