Eskilstuna Handeldvapen Förening
 

INFORMATION

Rekomendationer för EHeVF
"Magnum Classic"

Bokningslista Hugelsta

Blanketter


Regler för Eskilstuna HeVF's mästerskapscup


Skjuthandbokens regler för Magnumfältskytte


Kommandoord för fältskytte


Pistolskytteförbundets skjuthandbok

Förkortningar för vapenbetäckningar

Hugelsta skjutbanor

Information om pistolskytte


Säkerhetsföreskrifter

       Hur siktar man med pistol

Säk B

 
Medlemsavgift 2020: 500 kr
 
Medlemmar med annan moderförening: 300 kr
 
Eskilstuna HeVF, Plusgiro: 291675-7

Organisationsnr: 802494-6322

Föreningsnr: 03-498EHeVFs anvisningar för licensansökningar