Eskilstuna Handeldvapen Förening
 

INFORMATION

Rekomendationer för EHeVF
"Magnum Classic"

Bokningslista Hugelsta

Blanketter


Regler för Eskilstuna HeVF's mästerskapscup


Skjuthandbokens regler för Magnumfältskytte


Kommandoord för fältskytte


Pistolskytteförbundets skjuthandbok

Förkortningar för vapenbetäckningar

Hugelsta skjutbanor

Information om pistolskytte


Säkerhetsföreskrifter

       Hur siktar man med pistol

Säk B
                               Medlemsavgifter 2018
 
Medlemmar med tävlingsansvar............................................ 550 kr
 
Medlemmar som avsagt sig tävlingsansvar............................. 950 kr
 
Medlemmar med annan moderförening med tävlingsansvar.. 350 kr
 
Eskilstuna HeVF, Plusgiro: 291675-7

Organisationsnr: 802494-6322

Föreningsnr: 03-498